Vogels op v Klokocove

 • Buizerd op naturtisten camping v Klokocove TsjechieBuizerd
 • Kwartel
 • Fazant
 • Houtduif
 • Zomertortel
 • Koekoek
 • Grote Bonte Specht
 • Draaihals
 • Boerenzwaluw
 • Huiszwaluw
 • Witte Kwikstaart
 • Gele Kwikstaart
 • Winterkoning
 • Heggenmus
 • Roodborst
 • Noorse Nachtegaal
 • Zwarte Roodstaart
 • Paapje
 • Zanglijster
 • Grote Lijster
 • Kramsvogel
 • Merel
 • Tuinfluiter
 • Grasmus
 • Zwartkap
 • Bosrietzanger
 • Tjiftjaf
 • Vuurgoudhaan
 • Koolmees
 • Boomklever
 • Grauwe Klauwier
 • Gaai
 • Vink
 • Kneu
 • Putter
 • Appelvink
 • Geelgors
 • Grijze Gors
 • Hop
 • Goudvink
 • Europese Kanarie
 • Groene Specht
 • Karakiet
 • Grijze Roodstaart
 • Krekelzanger
 • Sprinkhaanrietzanger
 • Ruigpoot Buizerd
 • Staartmees en tot slot de Ooievaar

Vorige pagina: Veel natuur en cultuur in de omgeving
Volgende pagina: Tentenverhuur